Som alla andra är vi i Nävestakyrkan medvetna om spridningen av Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens rapportering och råd.

Eftersom barn och unga inte är riskgrupp och våra grupper där aldrig är så många som 50 personer fortsätter vi att hålla igång de grupperna. Vi tror att det är bra för barnen.

När det gäller gudstjänster fattar vi beslut söndag för söndag. I kalendern här ovan hittar du vad som gäller.

Vi har också valt att avstå från att fira nattvard just nu och avstår från kyrkfikat för att minska risken för smittspridning.

Smittan får konsekvenser både för människor och på samhällsnivå, men som kyrka håller vi fast vid hoppet att det finns sådant som är beständigt också i oroliga tider.

”Nu består tro, hopp och kärlek” står det i Bibeln. Så vi fortsätter tror på en Gud som kan skapa något vackert också ur det här, vi hoppas och vet att också det här kommer att gå över, och i väntan på det visar vi varandra och människor omkring oss all den kärlek och omsorg vi kan komma på.