r att det ska kännas tryggt att komma på gudstjänst i Nävestakyrkan, och för att vi – i den tid som är – ska veta att vi inte blir fler än 50 på våra samlingar, har vi under en period anmälan till våra gudstjänster.

TILL ANMÄLAN