Tiderna vi lever i ställer frågor.

Vad bygger jag mitt liv på? Kan man vara trygg när livet är som det är? Var hämtar jag kraft? Vad gör jag av mina existentiella frågor och erfarenhter?

Välkommen till en Alphakurs i vår – naturligtvis i den form pandemin då tillåter.

En alphakurs innebär att vi under några vardagskvällar möts för att tala om livets olika frågor. Ett kort inledande föredrag, där temat möter kyrkans erfarenhet, följs av samtal där respekt för olikheter och vilja att lyssna på varandra är grunden.

En alphakurs ger både möjlighet att fundera över sina egna livsfrågor, och att ställa frågor runt kristen tro.

Om du vill veta mer eller vill skicka in en intresseanmälan (så får du en fråga längre fram om hur du vill göra) så maila till jonas@navesta.se