Första advent firar vi i Nävestakyrkan kl 10 med ljus, musik och tårta.

Andra advent möts vi här kl 10 till en svängig gudstjänst för både barn och vuxna.

Den 10/12 sjunger vi in julen kl. 17 i och med Svenska kyrkan i Ekeby.

Den tredje advent (11/12) firar i en enkel nattvardsgudstjänst kl 10.

Fjärde advent möts församlingens hemgrupper på olika platser, men en grupp är i kyrkan och du är välkommen med där.

På julafton möts i igen i och med Svenska kyrkan i Ekeby för en samling runt krubban kl 10.