Under sommaren finns flera läger på Hjälmargården där vi försöker skapa en möjlighet för barn från Ekeby att åka med.

Sång och dans SMAJL: 26-28 maj. Åk 1-9

SMAJL: 27-30 juni. Åk 1-6

Chili: 8-13/8. Tonår

Lär mer på Hjälmargården Läger