I Augusti 2023 började Lovisa Ellehammer som ny pastor i församlingen. Hon kommer att jobba med gudstjänster och möten med människor. Välkommen Lovisa!
Jonas jobbar fortsättningsvis som ungdomspastor på deltid.