Styrelsens förslag till församlingsmötet:
Av tre inkomna ansökningar till pastorstjänsten så har en utvärderingsgrupp intervjuat två sökande och funnit att en av dem skulle passa för tjänsten.

Styrelsen har träffat Lovisa och gått igenom ett förslag till fördelning av arbetsuppgifter och tid mellan pastor och ungdomspastor.

Styrelsen föreslår att församlingen anställer Lovisa Ellehammer som pastor i Nävestakyrkan på 50% av en heltid från den 7 augusti 2023.

Planeringsgruppen ges i uppdrag att planera ett datum i augusti för en välkomst- och installationsgudstjänst.

Här finns jobbansökan från Lovisa och hennes CV 
och här finns beskrivningen av arbetsuppgifter pastor HT 2023