I sommar, när vi inte har gudstjänster i kyrkan, har vi möjlighet att ses hemma hos varandra i församlingen för bön och gemenskap. Läs mer om var vi samlas och bjud in till en samling hemma hos dig!