Under sommaren har vi inga gudstjänster i kyrkan, utan vi ses till enkla samlingar för gemenskap och bön.  Nästa samling är tisdagen den 16 Juli kl 19 med drop-in-fika från kl 18.30 hos Ethel och Roland Davidsson i Ekeby, Norrgården 142. 
För mera info se Gemenskap och bön i sommar