Dokument från årsmötet:

Årsberättelse för 2022

Valberedningens förslag 2022

Planering våren 2022

Dagordning årsmöte 2022

Räkenskaper och budget 2021

Protokoll årsmöte 220125