Vi tror att det finns någon som vill att den här världen – och du – ska finnas.

Den någon kallar vi ibland Skaparen, ibland Gud och ibland vår Fader eller Pappa. Även om vi säger Fader så tror vi inte att det är en man, utan att det är den som både allt manligt och allt kvinnligt kommer från.  Vi tror att Gud är kärleksfull och vill oss väl. Vi tror att Gud är Helig och värd vår lovsång. Vi tror att Gud står utanför tid och rum och att Gud därför med våra mått mätt alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Ändå tror vi att Gud är oändligt intresserad av vad som händer i världen och på många sätt interagerar med den även idag.

Vi tror att Gud i sin kärlek till hela skapelsen har kommit hit till jorden.

Få ifrågasätter att Jesus från Nasaret har funnits. Frågan är vem han var. Människor kom till honom för att de upplevde en ny frihet och kärlek nära honom, för att de såg omöjliga saker hända där han gick fram. Samtidigt tog människor avstånd från honom eftersom han sa att han var Gud. Utifrån det människor har berättat, i Bibeln och genom historien, och genom våra egna erfarenheter, så tror vi vad Jesus sa: Att han var Gud som klivit in i tid och rum.  Så länge han levde tror vi att han visade oss ett exempel på hur Gud hade tänkt att vi skulle få leva. Vi tror att han dog och uppstod igen för att liksom bana väg genom döden, så att vi ska få leva fria och förlåtna både nu och när vi en gång dör.

Vi tror att Jesus lever i oss idag.

Bibeln berättar att Jesus vill ge oss av sin Ande, sin djupaste person och livskraft. Anden kallas ibland för hjälparen och tröstaren. I kyrkan talar vi också om att Anden talar till oss och leder oss.  Vi talar om andens frukter, Andens personlighetsdrag, och Andens gåvor, Andens verktyg. Genom Anden vill Jesus fortsätta leva ut sin kärlek till världen genom oss, så att den här världen mer och mer ska få bli vad den är tänkt att vara när han skapade den i kärlek – i allt från  våra personliga liv till det som är globala frågor om miljö och rättvisa. Genom att hjälpa oss och trösta oss, tala till oss och leda oss vill Anden ge oss hopp och kraft och forma våra personligheter och utrusta oss så att Guds rike, Guds intention med världen – och med dig – får växa fram.