Frälsning. Synd och nåd. Evighet. Förtröstan…

Är det gamla ord som vi behöver översätta och byta ut, eller är det skatter att upptäcka? Visst är kyrkans ord gamla, men ändå tror vi att de bär på möjligheten att säga något djupt sant om våra liv.

 

Hur låter en predikan i Nävestakyrkan? Olika varje söndag förstås, men här kan du lyssna på några predikningar från församlingen. Ibland sänder vi våra gudstjänster via Facebook, så titta in där också för att se hur det kan se ut också.  

JAG ÄR – Om bön

JAG ÄR – Om profeter och visioner

JAG ÄR – Om att möta den uppståndne Jesus

JAG ÄR – Om leva i förlåtelse