Våren 2021 kommer vi i Nävestakyrkan att följa Johannesevangeliet i våra Gudstjänster.

De tre övriga evangelierna berättar vad Jesus gjorde och sa, men här hos Johannes får läsaren liksom följa med bakom kulisserna. Vad betydde det Jesus sa? Varför gjorde han det han gjorde?

Under våren kommer vi möta några av de kända texterna från Johannes som :

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son…

Den av er som är fri från skuld kan kasta den första stenen…

Jag är vägen, sanningen och livet…

Men i texterna möter vi också mycket kamp. Även människor nu i två årtusenden lyssnat till och anförtrott sina liv åt Jesus var han mycket kontroversiell då. Han sa och gjorde saker som var som grus i skorna för människorna då. Ibland också för oss. Även det vill vi lyssna på under året

Vi läser inte Johannes för att bli bekräftade i det vi redan vet. Vi läser för att påminnas om det vi behöver höra igen: att sår kan läka, att skuld och skam kan få ge vika för nytt liv, att ljuset lyser i mörkret och att mörkret inte har övervunnit det, att Ordet blev människa och bor mitt ibland oss. Också nu.

 

Ungefär hur låter en predikan i Nävestakyrkan? Olika varje söndag förstås, men här kan du lyssna på några predikningar från församlingen. På vår Facebooksida ligger det också för det mesta ute en av våra senaste gudstjänster. 

JAG ÄR – Om bön

JAG ÄR – Om profeter och visioner

JAG ÄR – Om att möta den uppståndne Jesus

JAG ÄR – Om leva i förlåtelse