Tron finns aldrig bara i kyrkobyggnaden. Till de söndagar då vi inte ses i Nävestakyrkan skrivs två korta andakter, en för ungdomar och vuxna, och en för barn,  som den som vill kan läsa hemma.

Andakterna mailas ut på vår maillista. Vill du finnas med på den så klicka på sidan ”Veckobrev” som finns under rubriken ”Ny är?”