Bön är inte en teknik. Det handlar inte om att göra på rätt sätt. Bön är en inbjudan att få fästa sina ögon på Jesus och i det mötet se sig själv och andra i nytt ljus och med nytt hopp. 

Att vi bokar in tider blir också en hälsning till varandra om att vi som församling finns här och ber för varandra. 

Bokade tider:

Tider
Namn
Söndag kl 17
Roland
Lördag kl 15
Göran Torstadius
Söndag kl 8
Ann T
Lördag kl 9
Arbetsdag - be och arbeta!
Lördag kl 10
Arbetsdag - be och arbeta!
Lördag kl 11
Arbetsdag - be och arbeta!
Söndag kl 19
Tid för gemensam bön