Dagordning årsmöte 2020

Årsberättelse för 2019

Valberedningens förslag 2020

Ekeby Baptistförsamlings räkenskaper 2019 och budget 2020

Årsmötesprotokoll-Nävestakyrkan-2020