Vi hjälps åt att dela ut tidningen PåskDagen och information om församlingen till de som bor i vår bygd. Lägg ett ex av infolappen i tidningen och dela ut före första advent.

Tidningar och lappar finns i en kartong i entrén till kyrkan. Tag med ungefär så många ex som du tror går ut och lägg tillbaka överblivna exemplar ifall det skulle fattas för någon annan.

Karta med de olika områden där vi brukar dela ut lappar finns här: Karta dela lappar

Dessa områden är utdelade:

1 Kappetorp Roland   
2 Ekeby by Roland   
3 Frommesta Sune   
4 Ekeby city Lisbeth o Bertil   
5 Björka  Göran Tärnqvist   Göran Tärnqvist   
6 Frogesta Sune   
7 Torsta Göran Torstadius   
8 Mon Lundkvist   
9 Ålsta Sune   

Skriv ditt namn och markera vilket/vilka områden som du kan dela ut lappar i brevlådor: