Vi hjälps åt att dela ut lappar inför kakbuffén i helgen eller början av vecka 45.

Lapparna finns i entrén till kyrkan. Tag med ungefär så många ex som du tror går ut och lägg tillbaka överblivna exemplar ifall det skulle fattas för någon annan.

Karta med de olika områden där vi brukar dela ut lappar finns här: Karta dela lappar

Dessa områden är utdelade:

1 Kappetorp Roland o Ethel   
2 Ekeby by Roland o Ethel   
3 Frommesta Roland   
4 Ekeby city Lisbeth o Bertil   
5 Björka  Göran och Monika    
6 Frogesta Ann o Sune Davidsson   
7 Torsta Göran Torstadius   
8 Mon Lundkvist   
9 Ålsta Stig o EvaLott   

Skriv ditt namn och markera vilket/vilka områden som du kan dela ut lappar i brevlådor:

    För att se det val som du gjort så  besök först en annan websda och återvänd sedan hit så uppdateras sidan med ditt val.