Vi hjälps åt att dela ut inbjudningar till Grillfesten och information om församlingen till de som bor i vår bygd .

Bladen finns i en kartong i entrén till kyrkan. Tag med ungefär så många ex som du tror går ut och lägg tillbaka överblivna exemplar ifall det skulle fattas för någon annan.

Karta med de olika områden där vi brukar dela ut lappar finns här: Karta dela lappar

1 Kappetorp
2 Ekeby by
3 Frommesta
4 Ekeby city
5 Björka
6 Frogesta
7 Torsta
8 Mon
9 Ålsta
Roland
Bertil o Lisbeth
Sune
Ida och Emma Örnberg
EvaLott
Göran Tärnqvist
Lundkvist
Göran To
Roland

Skriv ditt namn och markera vilket/vilka områden som kan dela ut lappar i brevlådor: