Handlingar till årsmötet för Nävestakyrkans Ungdom.