Vår församlings ekonomi bygger på frivilliga gåvor från alla medlemmar. Regelbundet givande uppmuntras ett för att kunna planera församlingens ekonomi. För 2023 är insamlingsbudgeten 360 000 kr (30.000 kr/mån).  Kassören rapporterar regelbundet på hemsidan hur insamlingarna följer budgeten.

Swish i mobilen

Du kan också SWISH:a din gåva till nummer 123 097 47 41, så kommer pengarna direkt in på vårt konto. Skriv gärna en text tex ”fika”, ”lillträff”, ”scout” eller ”gåva” så vet kassören vad det avser. Nummer som börjar på 123 är inga vanliga mobilnummer, utan är knutna till föreningar och företag som har SWISH för kontantlös betalning. Här kan du läsa mera: https://www.getswish.se/

Internetbank (anonym)

För att underlätta regelbundet givande i vår kontantlösa samhälle, och samtidigt kunna vara anonym, finns följande procedur. Kassören kommer bara att se vilket kontonummer som överföringen kommer ifrån, men inget namn.

  • Välj överföring till annans bankkonto (inte bankgiro)
  • Överför din gåva till församlingens konto i Swedbank 7651-13-72421. De första fyra siffrorna, 7651, är clearingnummer till Swedbank och 13-72421 är kontonummer.
  • Skriv ”Gåva” i kommentar, men inget namn om du vill vara anonym
  • Du kan välja att ge ett engångsbelopp eller ha en stående överföring

Internetbank (med namn)

Om du vill betala saker till församlingen där kassören skall se vem det kommer ifrån (ditt namn men inte kontonummer), så gör så här:

  • Välj betalning till Bankgiro
  • Bankgiro nummer 5589-8555
  • Skriv vad inbetalningen gäller, tex ”serveringspengar”
  • Ditt namn kommer automatiskt med vid bankgirobetalning till kassören