Församlingsmöte efter gudstjänsten den 25 Mars

Agenda:

 • Information
 • Presentation av de två alternativen och kalkyler för dessa
 • Frågor och diskussion
 • Beslut om ombyggnad alternativ 1 eller alternativ 2
 • Beslut om när bygget kan börja :
  •  I höst enligt styrelsens förslag:
   att nå insamlingsmålet om 50.000 att nås till sommaren, vilket skulle motsvara ett års amortering på ett lån om 500.000
   dvs om vi ser att vi har förmåga att klara detta så borde vi också klara att amortera av ett lån med denna summa årsvis.
   Med detta alternativ så kan vi också få del av bidraget på 125.000 kr från Equmeniakyrkan
  • b) Nästkommande år enligt diskussion för förra församlingsmötet
   För att vi skall hinna samla in mera medel under ett helt året och därmed undvika att låna så mycket
 • Övriga frågor