Vår församlings ekonomi bygger på frivilliga gåvor från alla medlemmar.
Regelbundet givande uppmuntras ett för att kunna planera församlingens ekonomi.
För 2022 är insamlingsbudgeten 360.000 kr (30 000 kr/mån).
Vi rapporterar regelbundet hur insamlingarna följer budgeten på denna medlemssida.

 Månad Budget           Summa budget Insamlat        Summa insamlat Skillnad mot budget
 Januari 30 000  30 000 26 928 26 928  – 3 072
 Februari 30 000 60 000 31 928 58 856 – 1 477
 Mars 30 000 90 000 33 175 92 031 + 2 031
 April 30 000 120 000 26 388 118 419 – 1 581
 Maj 30 000 150 000 33 451 151 870 + 1 870
 Juni 30 000 180 000 30 378 182 248 + 2 248
 Juli 30 000 210 000 28 034 210 282   + 282
 Augusti 30 000 240 000 24 660 234 942 – 5 058
 September 30 000 270 000 22 678 257 620 -12 380
Oktober 30 000 300 000 28 928 286 548 – 13 452
November 30 000 330 000 49 278 335 826 + 5 826
December 30 000 360 000 34 470 370 296 + 10 296