Vår församlings ekonomi bygger på frivilliga gåvor från alla medlemmar.
Regelbundet givande uppmuntras ett för att kunna planera församlingens ekonomi.
För 2021 är insamlingsbudgeten 324.000 kr (27 000 kr/mån).
Vi rapporterar regelbundet hur insamlingarna följer budgeten på denna medlemssida.

 Månad Budget           Summa budget Insamlat        Summa insamlat Skillnad mot budget
 Januari 27 000  27 000 29 800 29 800  + 2 800
 Februari 27 000  54 000 31 648 61 448 + 7 448
 Mars 27 000  81 000 27 487 88 935 + 7 935
 April 27 000 108 000 27 670 116 605 + 8 605
 Maj 27 000 135 000 26 099 142 704 + 7 704
 Juni 27 000 162 000 37 293 179 997 + 17 997
 Juli 27 000 189 000      
 Augusti 27 000 216 000      
 September 27 000 243 000      
Oktober 27 000 270 000      
November 27 000 297 000      
December 27 000 324 000