Vår församlings ekonomi bygger på frivilliga gåvor från alla medlemmar.
Regelbundet givande uppmuntras ett för att kunna planera församlingens ekonomi.
För 2023 är insamlingsbudgeten 360.000 kr (30 000 kr/mån).
Vi rapporterar regelbundet hur insamlingarna följer budgeten på denna medlemssida.

 Månad Budget           Summa budget Insamlat        Summa insamlat Skillnad mot budget
 Januari 30 000  30 000 24 967 24 967 – 5 033
 Februari 30 000 60 000 31 575 56 542 – 3 458
 Mars 30 000 90 000 31 512 88 054 – 1 946
 April 30 000 120 000 26 912 114 966 – 5 034
 Maj 30 000 150 000 30 462 145 428 – 4 572
 Juni 30 000 180 000 32 103 177 631 – 2 469
 Juli 30 000 210 000 26 578 204 209 – 5 791
 Augusti 30 000 240 000 26 280 230 489 – 9 511
 September 30 000 270 000 31 341 261 830 -8 170
Oktober 30 000 300 000 27 457 289 287 -10 713
November 30 000 330 000 36 433 325 720 -4 280
December 30 000 360 000