Länkar till ritningar:

 

Förslag ombyggnad parkering