Här hittar du handlingar till årsmötet den 28 januari 2018:

Dagordning

Kassasammandrag 2017 och budget 2018

Valberedningens förslag 2018

Vägmärken 2018

Beskrivning ombyggnad

Planskiss ombyggnad alt 1

Planskiss ombyggnad Alt 2

Planskiss och 3D vy kök alt 1

Kalkyl ombyggnad alt 1 och at 2

Förslag till årsmötet från Göran o Ann