Årsmöte 2023

Årsmötet hölls söndagen den 29 januari kl 10.00 i Nävestakyrkan.
Handlingarna från årsmötet finns här:

Dagordning  ÅM 2023

Räkenskaper 2022 och budget 2023

Planering våren 2023

Valberedningens förslag 2023

Årsberättelse för 2022

Revisionsberättelse

Protokoll årsmöte Nävestakyrkan 20230129

Här hittar du information från tidigare årsmöten

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Handlingar från Nävestakyrkans Ungdoms årsmöten:

2022

2021

2020

2019