Årsmöte 2021

Årsmötet hölls söndagen den 31 januari kl 10.00.
Dagordning årsmöte 2021 ver 3
Årsberättelse för 2020
Räkenskaper 2020 – Budget 2021
Valberedningens förslag 2021 ver 3
Planering våren 2021
Förslag missionsprojket
Nävestakyrkan 2021 och fem år framåt
Årsmötesprotokoll Nävestakyrkan 2021

Här hittar du information från tidigare årsmöten

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Handlingar från Nävestakyrkans Ungdoms årsmöten:

2021

2020

2019