Årsmöte 2024

Årsmötet hölls söndagen den 28 januari kl 10.00 i Nävestakyrkan.
Handlingarna från årsmötet finns här:

Dagordning årsmöte 2024

Räkenskaper 2023 och budget 2024

Kalender 2024

Valberedningens förslag 2024

Årsberättelse för 2023

Revisionsberättelse (kommer snart)

Årsmötesprotokoll

 

Här hittar du information från tidigare årsmöten

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Handlingar från Nävestakyrkans Ungdoms årsmöten:

2024

2023

2022

2021

2020

2019