Här hittar du handlingar för årsmötet 2017

Dagordning 2017

Räkenskaper 2016 och budgetförslag 2017

Valberedningens förslag 2017

Förslag ombyggnad

Regelbundet givande 2017

Årsberättelse för 2016

Årsmötesprotokoll Nävestakyrkan 2017

Årsberättelse 2016 för Nävestakyrkans Ungdom

Protokoll för NUs Årsmöte 2017