Program HT-2020

Datum Program
1 September Start!
8 September
15 September
22 September

 

Tid 18.00-19.15
OBS: vid uteaktiviteter är vi tillbaka vid kyrkan 19.30

Vid oväder stannar vi inne i kyrkan.