Program HT-2023

Datum Program
30 Januari Start
6 Februar
13 September
20 September
27 September

Tid 18.00-19.15
OBS: vid uteaktiviteter är vi tillbaka vid kyrkan 19.30

Vid oväder stannar vi i kyrkan