Program VT-2022

Datum Program
25 Januari Start
1 Februari Märken
8 Februari Ute! … i snön?
15 Februari Lek & bus
22 Februari Lov
1 Mars Märken
8 Mars Återbruk
15 Mars Fröbomber
22 Mars Tårtmesterskap
29 Mars Hajkplatsen
5 April Hajkplatsen
12 April Lov
19 April Hajkplatsen
26 April Hajkplatsen
3 Maj Fiske
6 Maj Hajk (Fredag)
7 Maj Gökotta kl.8:00 Spårning

Tid 18.00-19.15
OBS: vid uteaktiviteter är vi tillbaka vid kyrkan 19.30

Vid oväder stannar vi i kyrkan