Till Scouterna är du som är 8 år eller äldre välkommen. Vi träffas på tisdagar mellan 18.00 – 19.15. Vi åker ofta till vår hajkplats där vi sysslar med scouting. Vi träffas också i kyrkan där vi leker och lär. På scouterna är gott kamratskap, lära om djur och naturen och att få vara i naturen det centrala. Varje gång har vi också en samling där vi talar om vår Gud som skapat oss och som har omsorg om oss och att vi behöver bry oss om varandra.

Här hittar du vårt program.
Här kan du se några bilder från scouternas samlingar.

Scouterna i Nävestakyrkan är en del av Equmeniascouterna. Tryck på bilden så kan du läsa mer om vad det innebär!

equmeniascout-440x328

Ledare Telefon
Ethel Davidsson 019 236062
Leif Granath 019 236243
Rikard Davidsson 019 236040
Jonas Lundkvist 073-028 86 23