Låt barnen komma

Jesus sa: Låt barnen komma till mig. Vi vill ta honom på orden. Vi ser i barn enorma skatter. I deras lek och frågor, i deras tro och skratt finns frön som kan förvandla både oss idag och framtiden.

Därför vill vi göra plats för barn och för barnfamiljer i Nävestakyrkan. Vi försöker anpassa våra samlingar så att det alltid är enkelt att vara både barn och barnförälder i vår gemenskap. Det finns lekutrymmen. Det finns skötbord. Det är ok att barnen låter.

Vi tror inte att det är vår uppgift att liksom omvända barn så att de tror. Tvärt om tror vi att barn redan har en tro och vi vill ge dem utrymme att utforska den tron, och leva ut den tron. På den vägen delar vi vuxna med oss av våra erfarenheter och lyssnar lyhört på barnens erfarenheter.

I Nävestakyrkan har vi just nu tre grupper som särskilt vänder sig till barn. Det är vår söndagsskola, Nävesta kids, den öppna förskolan Lillträffen och våra scouter.

Vårt arbetet för barn och unga är en del av arbetet i den nationella barn- och ungdomsarbetet i equmenia. Equmenia arbetar med visionen: där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus.

Terminsavgift

För barn i scouter och i Nävesta kids tar vi ut en terminsavgift som också är en medlemsavgift. (Öppna förskolan Lilträffen är just en öppen förskola, så där tar vi inte ut någon avgift).

Man måste inte vara medlem för att få vara med, men medlemskapet ger barnen ett extra försäkringsskydd under tiden de är med i våra grupper. För varje medlem vi har får vi också söka bidrag som ger oss en ekonomi i vårt arbete. Detta medlemskap gäller alltså Nävestakyrkans Ungdom och inte församlingen. Även om församlingen hittar sitt hopp i den kristna tron så ställer medlemskapet i Nävestakyrkans Ungdom inga krav på barnens tro.

Om man vill vara medlem, men av någon anledning inte kan eller vill betala medlemsavgiften kan man få en blankett av ledarna för grupperna för att istället skriftligt bli medlem.

Vill man betala gör man det genom att betala in termins/medlemsavgiften på 100 kr till BG 5174-9281. Skriv i meddelanderaden ”Nävesta Ung VT/HT ÅR NN”, alltså exemeplevis ”Nävesta Ung VT2022 Anna Andersson”