Vi vill vara en församling där vi lever ut vår tro att alla har något att bidra med, och vår tro att Gud vill tala till oss var och en.

Därför började vi med hemgrupper.

En av hemgrupperna finns alltid i kyrkan den söndag som hemgrupper är utlyst. Är du inte med i någon hemgrupp så är du alltid välkommen till denna samling i kyrkan.

Genom dialogen i hemgruppen vill vi öppna oss för att Guds Ande kan viska något till oss var och en eller som gemenskap. Det betyder sällan att vi tycker att vi hör röster. Men det betyder ofta att vi under den stunden får en ny tanke som vi inte haft förut och som ger oss hopp, mod eller en aning om en ny väg att gå. Det är så vi tror Gud talar till oss och genom oss till varandra.