Vi vill vara en församling där vi lever ut vår tro att alla har något att bidra med, och vår tro att Gud vill tala till oss var och en.

Därför började vi med samtal och bön.

Vi möts i cafédelen till en kort inledning kl 10.00 och sedan går barnen ut till sin samling i Nävesta kids. De som stannar kvar läser en Bibeltext ihop och ger tid för att både tänka själva och dela de tankarna med varandra. I bibelsamtalet möter vi en bibeltext och ställer fem frågor.

-Vad i den här texten gör mig tacksam?

– Vad i texten är det jag inte förstår, eller som stör mig?

– Är det någon person i texten jag identifierar mig med? Vad vill Gud säga till mig genom det?

– Leder den här texten till att jag vill förändra något eller till en längtan efter förvandling?

– Börjar jag tänka på någon annan som jag vill dela den här texten med?

Genom de frågorna vill vi öppna oss för att Guds Ande kan viska något till oss var och en eller som gemenskap. Det betyder sällan att vi tycker att vi hör röster. Men det betyder ofta att vi under den stunden får en ny tanke som vi inte haft förut och som ger oss hopp, mod eller en aning om en ny väg att gå. Det är så vi tror Gud talar till oss och genom oss till varandra.