Våren 2018 – Jag är

Bland allt det Jesus sa, var kanske det som stack mest i ögonen på samtidens religiösa, hans användande av uttrycket ”Jag är”. Det var ju de orden Gud själv sa till Mose i den brinnande busken. Följer man Johannesevangeliet använder Jesus uttrycket sju gånger om sig själv. Jag är den gode herden. Jag är uppståndelsen och livet.

Men Jesus är annat också. Han är en bedjare, en organisatör, en som ställer frågor, en som behöver andra.

Under våren 2018 söker vi Jesus som är, och längtar efter att följa honom. Delar av sina egenskaper tror vi att han lagt i olika människor också som gåvor till världen och till församlingen.

Vi tackar honom där vi ser hans ”jag är” ge en återglans i vårt ”jag är” när vi får vara bedjare, organisatörer, frågare och behövare. Och om vi märker att vi saknar de gåvorna så ber vi att de får växa i oss eller genom människor som kommer till oss. För vi behöver dem. Vi behöver varandra och vi behöver Honom som är.

/Jonas Lundkvist

Här kan du lyssna på några predikningar från församlingen

JAG ÄR – Om bön

 

JAG ÄR – Om profeter och visioner

 

JAG ÄR – Om att möta den uppståndne Jesus

 

JAG ÄR – Om leva i förlåtelse