Ingen människa är en ö. På olika sätt genom livet behöver vi varandra. I Nävestakyran vill vi finnas till för oss i Ekeby med omnejd i det som är vår vardag, men också då det behövs extra stöd. Du behöver förstås inte vara medlem i församlingen för att få ta del av detta.

Samtal

Vår pastor tar gärna emot dig eller er för samtal. Det innebär oftast att man ses en gång och pratar igenom vad det gäller. Efter det får du välja om du vill fortsätta att ses regelbundet, att ha ytterligare något samtal eller släppa kontakten där. Alla samtal är helt kostnadsfria och vår pastor har tystnadsplikt. Det betyder att inget får föras vidare av det som sagts i förtroende i samtalen.

 

Hjälpkassan

Församlingen har en hjälpkassa. Den är tänkt att fungera som en gemensam buffert. Om något händer som anstränger ekonomin under en period finns möjlighet att få en liten ekonomisk hjälp. Ethel Davidsson och församlingens pastor tar beslut i dessa frågor utan att fler får veta. Sedan kan församlingens kassör se till att pengarna finns där de behövs.