Vi tror att något händer när vi ber. Det är inte alltid vi ser det på en gång eller förstår, men Bibeln uppmanar oss att låta Gud få veta alla våra önskningar. Därför ber vi. Vi ber också för att vi tror att något händer med oss när vi ber. I bönens närhet till Gud får vi ana att han är en god och kärleksfull Pappa, och att vi är hans älskade barn.

Vi ber många gånger och på många sätt, och för att be tillsammans i någon av våra samlingar så finns aktuella dagar och tider i kalendern.