Här finns information från årsmötet 2016-01-31

Dagordning_ÅM16

Årsberättelse för 2015

Räkenskaper 2015

Regelbundet givande 2016

Valberednings förslag 16

NU Årsberättelse 2015

NU Kassa 2015