Handlingar från årsmöte söndagen den 29 januari 2023 i Nävestakyrkan:

Dagordning_ÅM23

Räkenskaper 2022 och budget 2023

Planering våren 2023

Valberedningens förslag 2023

Årsberättelse för 2022

Revisionsberättelse

Protokoll årsmöte Nävestakyrkan 20230129