30 januari, 2022
 • Årsmöte och bön
  söndag 10:00

6 februari, 2022
 • Gudstjänst med barn och vuxna
  söndag 10:00

13 februari, 2022
 • Gudstjänst
  söndag 10:00

20 februari, 2022
 • Hemgrupper
  söndag 10:00

27 februari, 2022
 • Gudstjänst med nattvard
  söndag 10:00