19 september, 2021
 • Livesänd gudstjänsten från Kyrkokonferensen
  söndag 19:00

21 september, 2021
 • Scouterna
  tisdag 18:00

25 september, 2021
 • Livesänd gudstjänsten från Kyrkokonferensen
  lördag 19:00

26 september, 2021
 • Hemgrupp
  söndag 10:00

28 september, 2021
 • Scouterna
  tisdag 18:00

3 oktober, 2021
 • Gudstjänst Bro till tro
  söndag 10:00

5 oktober, 2021
 • Scouterna
  tisdag 18:00

8 oktober, 2021
 • Tweens i Ekeby
  fredag 18:00

10 oktober, 2021
 • Gudstjänst med barn och vuxna
  söndag 10:00

 • Församlingsmöte
  söndag 11:00

12 oktober, 2021
 • Scouterna
  tisdag 18:00

 • Församlingsstyrelsen
  tisdag 19:30

17 oktober, 2021
 • Gudstjänst (FB)
  söndag 10:00