Vi hjälps åt att dela ut tidningen PÅSKDAGEN till de som bor i vår bygd i början av vecka 15 (11-13 april).
Tidningen finns i kartonger i entrén till kyrkan samt ett blad med en hälsning från Nävestakyrkan som vi läger i tidningen.
Tag med ungefär så många ex som du tror går ut och lägg tillbaka överblivna exemplar ifall det skulle fattas för någon annan.

Karta med de olika områden där vi brukar dela ut lappar finns här: Karta dela lappar

1 Kappetorp
2 Ekeby by
3 Frommesta
4 Ekeby city
5 Björka
6 Frogesta
7 Torsta
8 Mon
9 Ålsta
Roland
Roland
Göran Tärnqvist
Sune
Roland
Roland
Sune
Sune
Lundkvist
EvaLott

Skriv ditt namn och markera vilket/vilka områden som kan dela ut lappar i brevlådor: