Vi hjälps åt att dela ut tidningen JULDAGEN till de som bor i vår bygd under vecka 48 (29 nov – 3 december).
Tidningen finns i kartonger i entrén till kyrkan samt ett blad med en hälsning från Nävestakyrkan som vi läger i tidningen.
Tag med ungefär så många ex som du tror går ut och lägg tillbaka överblivna exemplar ifall det skulle fattas för någon annan.

Karta med de olika områden där vi brukar dela ut lappar finns här: Karta för att dela lappar 

1 Kappetorp
2 Ekeby by
3 Frommesta
4 Ekeby city
5 Björka
6 Frogesta
7 Torsta
8 Mon
9 Ålsta
Göran o Monika
Göran o Ann
Jögge & Ida
Jonas och Hanna
Ethel o Roland
Ann o Sune

Skriv ditt namn och markera vilket/vilka områden som kan dela ut lappar i brevlådor: