Vår församlings ekonomi bygger på frivilliga gåvor från alla medlemmar.
Regelbundet givande uppmuntras ett för att kunna planera församlingens ekonomi.
För 2022 är insamlingsbudgeten 360.000 kr (30 000 kr/mån).
Vi rapporterar regelbundet hur insamlingarna följer budgeten på denna medlemssida.

 Månad Budget           Summa budget Insamlat        Summa insamlat Skillnad mot budget
 Januari 30 000  30 000 26 928 26 928  – 3 072
 Februari 30 000 60 000 31 928 58 856 – 1 477
 Mars 30 000 90 000 33 175 92 031 + 2 031
 April 30 000 120 000 26 388 118 419 – 1 581
 Maj 30 000 150 000 33 451 151 870 + 1 870
 Juni 30 000 180 000 30 378 182 248 + 2 248
 Juli 30 000 210 000      
 Augusti 30 000 240 000      
 September 30 000 270 000      
Oktober 30 000 300 000      
November 30 000 330 000      
December 30 000 360 000