Vår församlings ekonomi bygger på frivilliga gåvor från alla medlemmar.
Regelbundet givande uppmuntras ett för att kunna planera församlingens ekonomi.
För 2020 är insamlingsbudgeten 370.000 kr (30 800 kr/mån).
Detta inkluderar ränta och amortering på lånet för ombyggnaden (450 000 kr).
Vi rapporterar regelbundet hur insamlingarna följer budgeten på denna medlemssida.

 Månad Budget           Summa budget Insamlat        Summa insamlat Skillnad mot budget
 Januari 30 800 30 800 25 750 25 750 – 5 050
 Februari 30 800 61 600 26 556 52 306 – 9 294
 Mars 30 800 92 400 24 668 76 974 -15 426
 April 30 800 123 200 27 637 104 611 -18 589
 Maj 30 800 154 000 26137 130 748 -23 252
 Juni 30 800 184 800 24 458 155 206 -29 594
 Juli 30 800 215 600 30 258 185 464 -30 136
 Augusti 30 800 246 400 26 071 211 535 -34 865
 September 30 800 277 200 26 658 238 193 -39 007
Oktober 30 800 308 000 28 508 266 701 -41 299
November 30 800 338 800 33 958 300 659 -38 141
December 30 800 369 600 35 013 335 672 -33 928