Vår församlings ekonomi bygger på frivilliga gåvor från alla medlemmar.
Regelbundet givande uppmuntras ett för att kunna planera församlingens ekonomi.
För 2024 är insamlingsbudgeten 360.000 kr (30 000 kr/mån).
Vi rapporterar regelbundet hur insamlingarna följer budgeten på denna medlemssida.

 Månad Budget           Summa budget Insamlat        Summa insamlat Skillnad mot budget
 Januari 30 000  30 000 34 356 34 356 + 4 356
 Februari 30 000 60 000 29 984 64 340 + 4 340
 Mars 30 000 90 000 31 755 96 095 + 6 095
 April 30 000 120 000      
 Maj 30 000 150 000      
 Juni 30 000 180 000      
 Juli 30 000 210 000      
 Augusti 30 000 240 000      
 September 30 000 270 000      
Oktober 30 000 300 000      
November 30 000 330 000      
December 30 000 360 000