Vår församlings ekonomi bygger på frivilliga gåvor från alla medlemmar.
Regelbundet givande uppmuntras ett för att kunna planera församlingens ekonomi.
För 2021 är insamlingsbudgeten 324.000 kr (27 000 kr/mån).
Vi rapporterar regelbundet hur insamlingarna följer budgeten på denna medlemssida.

 Månad Budget           Summa budget Insamlat        Summa insamlat Skillnad mot budget
 Januari 27 000  27 000 29 800 29 800  + 2 800
 Februari 27 000  54 000 31 648 61 448 + 7 448
 Mars 27 000  81 000 27 487 88 935 + 7 935
 April 27 000 108 000 27 670 116 605 + 8 605
 Maj 27 000 135 000 26 099 142 704 + 7 704
 Juni 27 000 162 000 37 293 179 997 + 17 997
 Juli 27 000 189 000 32 299 212 296 + 23 296
 Augusti 27 000 216 000 28 255 240 551 +24 551
 September 27 000 243 000 28 149 268 700 +25 700
Oktober 27 000 270 000 35 849 304 549 +34 549
November 27 000 297 000 49 649 354 198 +57 198
December 27 000 324 000 28 026 382 224 +58 224