Planering våren 2022

Datum Samling Ledning Sång o musik Ljud och bild
23 Jan Gudstjänst      
30 Jan Årsmöte Roland Emma Jörgen
6 Feb Gudstjänst med barn & vuxna     Roland
13 Feb Gudstjänst      
20 Feb Hemgrupp    
27 Feb Gudstjänst m nattvard      
6 Mars Gudstjänst med barn & vuxna      
13 Mars Gudstjänst    
20 Mars Hemgrupp      
27 Mars Gudstjänst m nattvard      
3 Apr Gudstjänst med barn & vuxna      
10 Apr Hemgrupp    
14 Apr Skärtorsdagsandakt      
15 Apr Samling vid korset      
17 Apr Påskdagsgudstjänst      
24 Apr Gudstjänst m nattvard      
30 Apr Herrfrukost      
7 Maj Gökotta      
15 Maj Gudstjänst m nattvard      
22 Maj Hemgrupper    
29 Maj Gudstjänst med barn & vuxna    
5 Juni Pingstgudstjänst      
12 Juni Hemgrupper    
19 Juni Gudstjänst m nattvard