Planering våren 2022

Datum Samling Ledning Sång o musik Ljud och bild
23 Jan Gudstjänst      
30 Jan Årsmöte Roland Emma Jörgen
6 Feb Gudstjänst med barn & vuxna Jörgen L Jörgen L Roland
13 Feb Gudstjänst   Olofsson Samuel
20 Feb Hemgrupp
27 Feb Gudstjänst m nattvard   Brauer Roland
6 Mars Gudstjänst med barn & vuxna Jörgen L Jörgen L  
13 Mars Gudstjänst Roland Anna E Roland
20 Mars Hemgrupp  
27 Mars Gudstjänst m nattvard Morgan E Olofsson Lowe
3 Apr Gudstjänst med barn & vuxna Jörgen L Jörgen L Roland + Per
10 Apr Hemgrupp
14 Apr Skärtorsdagsandakt Jonas L Olofsson Samuel
15 Apr Samling vid korset Jonas L    
17 Apr Påskdagsgudstjänst Roland Olofsson/Brauer Per + Gustav
24 Apr Gudstjänst m nattvard Gustaf B Samuel Roland 
30 Apr      
7 Maj Gökotta Jonas L Olofsson  
15 Maj Gospelgudstjänst i Sköllersta
22 Maj Gudstjänst med nattvard Ida Ö   John + Roland
29 Maj Gudstjänst med barn & vuxna Jörgen L Barnkör/Olofsson Per + Roland
5 Juni Vandring Snavlunda äng
12 Juni Hemgrupper
19 Juni Gudstjänst m nattvard Ida Ö Brauer Lowe + Roland