Planering våren 2024

Datum Samling Ledning Sång o musik Ljud och bild
6/1 Julfest      
14/1 Gudstjänst Roland Samuel Gustav
21/1 Ekumenisk gudstjänst  Roland Emma John/Lowe
28/1 Årsmöte Roland Lovisa Roland
4/2 Hemgrupper
10/2 Kvinnofrukost
11/2 Gudstjänst m barn o vuxna Jonas Jörgen Per
18/2 Gudstjänst Roland Göran Gustav
25/2 Gudstjänst Jonas Samuel o Emma Roland
3/3 Hemgrupper      
10/3 Gudstjänst  Roland Anna John/Lowe
17/3 Gudstjänst m barn o vuxna Jonas Jörgen  
24/3 Gudstjänst Ethel Göran Per
28/3 Skärtorsdagssamling m nattvard      
31/3 Påskgudstjänst Roland Samuel mfl Gustav
7/4 Hemgrupper      
14/4 Gudstjänst m barn o vuxna Jonas Jörgen Roland
21/4 Lovsångsgudstjänst Jonas Samuel mfl Roland
28/4 Gudstjänst Jonas Samuel o Emma John/Lowe
30/4 Valborgsmässofirande      
5/5 Hemgrupper      
12/5 Föreläsning     Per
25/5 Gökotta      
2/6 Hemgrupper      
9/6 Gudstjänst Jonas Göran eller Emma Gustav
16/6 Friluftsgudstjänst