Planering hösten 2022

Datum Samling Ledning Sång o musik Ljud och bild
21 Aug Gudstjänst Jonas Olofsson Roland
27 Aug Grillfest      
4 Sep Gudstjänst barn & vuxna Jonas Samuel Jörgen L
11 Sep Gudstjänst Jonas Brauer Lowe + John
17-18 Sep Gemenskapshelg
25 Sep Gudstjänst Morgan  Olofsson Per
2 Okt Gudstjänst barn & unga Jörgen   Jörgen
9 Okt Lovsångsgudstjänst Roland  Alla Gustav
16 Okt Hemgrupper
23 Okt Gudstjänst Gustaf Brauer Roland
30 Okt Gudstjänst barn & unga Jörgen L   Jörgen
6 Nov Gudstjänst Erik Esbjörner Lowe + John
13 Nov Kakbuffe
20 Nov Hemgrupper
27 Nov 1a advent Roland Alla Per 
4 Dec Gudstjänst barn & unga Jörgen L   Jörgen L
11 Dec Gudstjänst Roland Olofsson Gustav
18 Dec Hemgrupper