Nävestakyrkan har erhållit en donation från Irene Lundqvist som var född och uppvuxen i Ekeby där hennes sista vilja var att hennes kvarlåtenskap skall komma bygdens ungdomar till del för att ha möjlighet att utvecklas inom kultur och musik.

Du som bor i Ekeby med omnejd har därför möjlighet att söka eller föreslå någon till ett stipendium att användas för att utöva en kulturaktivitet. Det kan t.ex. vara danslektioner, musiklektioner, instrumentallektioner, inköp av instrument eller likande.

Vi kommer att dela ut två stipendier om 4200 kr vardera till ungdomar som är mellan 10 och 18 år.

Irene Lundqvist önskade även att ge en gåva till en pensionerad kvinna i Ekeby.
Vi delar därför även ut ett stipendium om 8400 kr till kvinna, 65 år eller äldre bosatt i Ekeby med omnejd för att användas till rekreation.

Välkommen att söka själv eller föreslå någon som du känner som uppfyller de förutsättningar som Irene angett i sitt testamente enligt beskrivningen ovan. Berätta i din ansökan lite om dig själv eller om du söker stipendiet för. Beskriv också vad stipendiet skall användas till. Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 1 augusti 2023. Styrelsen i Nävestakyrkan utser sedan stipendiater från inkomna ansökningar.

Mottagare av stipendier meddelas senast den 1 oktober. Utdelning av stipendier äger sedan rum vid en musikgudstjänst i Nävestakyrkan under hösten 2023. Planering av datum och tid sker i samråd med stipendiaterna och publiceras på Nävestakyrkans hemsida.

För mera information eller ansökan kontakta Roland Davidsson via mail roland@navesta.se eller telefon 073-7081716.