Församlingsmöte efter gudstjänsten den 18 februari

Agenda:
Information
Beslut om ombyggnad

Presentation som gjordes på mötet

Protokoll fört vid Nävestakyrkans församlingsmöte den 18 feb 2018