Årsmöte 2022

Årsmötet hölls söndagen den 30 januari kl 10.00 i Nävestakyrkan.
Handlingarna frän årsmötet finns här.

Dagordning årsmöte 2022

Planering våren 2022

Räkenskaper och budget 2021

Valberedningens förslag 2022

Årsberättelse för 2021

Årsmötesprotokoll 2022

Här hittar du information från tidigare årsmöten

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Handlingar från Nävestakyrkans Ungdoms årsmöten:

2022

2021

2020

2019