Årsmöte 2021

Årsmöttet hålls söndagen den 31 januari kl 10.00.
Pga rådande omständigheter så hålls årsmötet digitalt via plattformen Zoom. Länk för uppkopplingen kommer att äggas upp på denna sidan, samt distribueras via veckomail,

För att alla skall ha möjlighet att kunna delta så kommer det att finnas ett tillfälle för uppkoppling mot Zoom för att testa bild och ljud några dagar innan årsmötet samt att få support med tekniken.

Dagordning för årsmöte 2021
Räkenskaper 2020 – Budget 2021

Övriga handlingar kommer att publiceras löpande under januari

Här hittar du information från tidigare årsmöten

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Handlingar från Nävestakyrkans Ungdoms årsmöten:

2020

2019