Årsmöte 2021

Årsmötet hålls söndagen den 31 januari kl 10.00.
Pga rådande omständigheter så hålls årsmötet digitalt via plattformen Zoom. 
Instruktion installation av Zoom
Instruktion användning av Zoom

Dagordning årsmöte 2021 ver 3
Årsberättelse för 2020
Räkenskaper 2020 – Budget 2021
Valberedningens förslag 2021 ver 3
Planering våren 2021
Förslag missionsprojket

Nävestakyrkan 2021 och fem år framåt

Här hittar du information från tidigare årsmöten

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Handlingar från Nävestakyrkans Ungdoms årsmöten:

2021

2020

2019