Årsmöte 2022

Årsmötet hålls söndagen den 30 januari kl 10.00 i Nävestakyrkan.
Medtag eget fika.
Handlingarna till årsmötet publiceras här efterhand som de blir klara.

Dagordning årsmöte 2022

Planering våren 2022

Räkenskaper och budget 2021

Valberedningens förslag 2022

Här hittar du information från tidigare årsmöten

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Handlingar från Nävestakyrkans Ungdoms årsmöten:

2021

2020

2019