Årsmöte 2021

Årsmötet hölls söndagen den 31 januari kl 10.00.
Dagordning årsmöte 2021 ver 3
Årsberättelse för 2020
Räkenskaper 2020 – Budget 2021
Valberedningens förslag 2021 ver 3
Planering våren 2021
Förslag missionsprojket

Nävestakyrkan 2021 och fem år framåt

Här hittar du information från tidigare årsmöten

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Handlingar från Nävestakyrkans Ungdoms årsmöten:

2021

2020

2019